ÇEVRE VE ISG POLİTİKAMIZ

Üst Yönetim başta olmak üzere tüm Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. çalışanları olarak, toplumsal ve çevresel sorumluluklarımızın bilinci ile tüm çalışmalarımızda; Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği konularında duyarlı olacağımızı, yasal ve diğer şartların belirttiği hükümlere bağlı kalarak çevre kirliliği, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine, yönetim sistemlerimizin performansını sürekli iyileştirmek için çalışacağımızı taahhüt ederiz.

Bu amaç doğrultusunda;

  • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer şartlara uyumlu faaliyet gösterilecek; resmi kurum ve kuruluşlar, tüm çalışanlar, tedarikçiler, taşeronlar, ziyaretçiler ve toplumla sürekli işbirliği ve iletişim içinde olunacak,
  • Ham madde, enerji ve su kullanımının azaltılması çalışmaları yapılarak, tüm kaynakların ekonomik ve verimli kullanımı amaçlanacak,
  • Çalışma ortamını güvenli kılarak çalışanların, işletmenin ve üretimin güvenlik ve sağlığını korumak amacıyla mevcut risklerin minimuma indirilmesi sağlanacak,
  • Üretilen her cins atığın miktar ve/veya çevresel etkilerinin azaltılması için önlemler alınacak ve fabrika sahasında oluşan, geri dönüştürülebilir veya tehlikeli tüm atıkların güvenli bir şekilde depolanması, lisanslı atık taşıma firmaları tarafından taşınıp uygun şekilde geri dönüşümü ya da bertarafı sağlanacak,Çevrenin ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici, çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincini ve duyarlılığını arttırıcı eğitim, sosyal etkinlik ve faaliyetler düzenlenecek, her yıl yeni amaç ve hedefler belirlenerek, çevre, iş sağlığı ve güvenliği performans değerlendirmeleri ile gerekli ölçüm ve analizleri yapılarak sürekli iyileştirme sağlanacaktır.
  • Çevrenin ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici, çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincini ve duyarlılığını arttırıcı eğitim, sosyal etkinlik ve faaliyetler düzenlenecek, her yıl yeni amaç ve hedefler belirlenerek, çevre, iş sağlığı ve güvenliği performans değerlendirmeleri ile gerekli ölçüm ve analizleri yapılarak sürekli iyileştirme sağlanacaktır.